مرکز دانلود

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برای دانلود نرم افزار های سری قدیم مکسرون روی لینک های زیر کلیک کنید

نرم افزار های ویندوز

نرم افزار های مک

Smart PSS for MAC
Configtool for MAC
Smart Player for MAC
MAC Plugin for DVR-HCVR
MAC Plugin for NVR1000 – NVR4000 Series
MAC Plugin for IPC
Web Plugin for MAC


برای دانلود نرم افزار های سری جدید مکسرون روی لینک های زیر کلیک کنید

نرم افزار های ویندوز

VS Player

SADP Config Tool

Batch Config Tool

New Tools Manager

Old Tools Manager

Format Converter

CCTV Design Tool

Lens Selection

HDD & Bandwidth Calculator

Hik Central

iVMS4200

نرم افزار های ویندوز

Easy7 Smart Client Express
Config Tool
TD Player


نرم افزار های مک

Easy7 for MAC

برای دانلود نرم افزار های AHD روی لینک های زیر کلیک کنید


برای دانلود نرم افزار های NVR – IPC روی لینک های زیر کلیک کنید

IMS 300

Pro Config Tool

IP Search Tool


نرم افزار های مک

IMS300 for MAC

برای دانلود نرم افزار های ناظر روی لینک های زیر کلیک کنید

nazer system smart client express v7 14 sp2

Config Tool